ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP

ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านชีทวนและพบประชาชน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการเกษตร และ นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวอุบลราชธานี โดยรัฐมนตรีเดินไปสักการะธรรมาสสิงห์บุษบกและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านชีทวนและชมนิทรรศการ ณ อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1796247107131049