ลธก. สศก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวอุบลฯ

ลธก. สศก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวอุบลราชธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการเกษตร และ นายไพฑูรย์ ลีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการปลูกป่าในเมืองพบประชาชน และเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ ณ สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1794778400611253