เลขาธิการ สศก. ร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศการเกษตร สศก.ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้ง 34 /2561 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1789709064451520