ลธก.สศก.ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและฝ่ายเลขา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1783794311709662