สศก. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยรองเลขาธิการ 3 ท่าน นางอัญชนา ตราโช นายฉันทานนท์ วรรรเขจร และ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกันในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1744790302276730