การหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 22-3/2561 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้แทนคณะทำงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน (สานพลังประชารัฐ) อาทิ กลุ่มมิตรผล เครือซีพี เครือเบทาโกร บ.ทิปโก้ฟูดส์ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ และ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Cr. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. Rak Sak Nantaporn Buaiem https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=806689089517005

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1734825743273186