เลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ณ ด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1734760896613004