ลธก. สศก. ร่วมหารือเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมหารือเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1721016751320752