พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สศก. กับ มก.

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. และ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มก. ลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิชาการทางการเกษตร และร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ วิจัยและการพยากรณ์ทางการเกษตรระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน นำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยร่วมกัน ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการนี้ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ ทั้งนี้ ภายหลังพิธีลงนาม ได้มีการแถลงข่าวในประเด็นผลกระทบตลาดดิจิทัลที่มีต่อภาคเกษตร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1708553182567109