ผอ.สศท.5 ติดตาม ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้เดินทางติดตาม ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบประชาชน ณ สนามช้าง อารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์