การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน Citizen Service Platform แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง สำหรับประชาชน และในส่วนของภาคการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตลอดจนโครงการ Quick Win ระยะที่ 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3063168337105580