เลขาธิการ สศก. ร่วมงานเปิดตัว Application M-MAN

      วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ระบบความต้องการซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน ออนไลน์ บน Application M-Help Me (M-MAN)” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3060103720745375