การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 5/2563

      วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3057229014366179