เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต แปลงใหญ่มังคุด

      วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตแปลงใหญ่มังคุด ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3044072612348486