เลขาธิการ สศก. ประชุมหารือร่วมกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับมาตรการ 3 สาร

          วันที่ 17 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับกรมวิชาการเกษตร ถึงผลกระทบและมาตรการรองรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก 3 สาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการชั้น 4 อาคารนวัตกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2886860968069652