เลขาธิการ สศก. หารือการสนับสนุนการใช้กลไกที่มีอยู่ APTERR

            เลขาธิการ สศก. หารือการสนับสนุนการใช้กลไกที่มีอยู่ APTERR วันที่ 16 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือกับนายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการ APTERR พร้อมด้วย นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงทางอาหารในยามวิกฤติต่อไป ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2884391448316604&__tn__=-UC-R