เลขาธิการ สศก. เป็นผู้แทน ธสน. มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์สู้ภัยโควิด

      วันที่ 10 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นผู้แทน ธสน. มอบเงินบริจาค 437,500 บาท ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 แก่ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี” ณ สำนักงานคณบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2870550313034051