การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)

      วันที่ 10 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อกำหนดเป็นมาตรการกรณีที่ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ไม่จำหน่ายหรือลดพันธุ์สัตว์ต่อเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนขยายเวลาการศึกษาผลกระทบการตั้งฐานการผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในประเทศต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2870300053059077