การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2563

           วันที่ 8 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2563 (ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้) รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ที่มีผลต่อผลไม้ไทย ตลอดจนพิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2865945556827860&__tn__=-UC-R