เลขาธิการ สศก. ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศก.

           วันที่ 2 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้บริหาร สำนัก กอง ศูนย์ และ สศท.1-12 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1,500 ชิ้น ซึ่ง ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับกลุ่ม “เพื่อนเฉลิมชัย” จัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อมอบแก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด หลังจากนั้น เลขาธิการ สศก. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการของหน่วยงานร่วมกัน