สศก. ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ สนับสนุนชุดปฏิบัติฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์สนับสนุนชุดปฏิบัติการทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูงทำการฉีดพ่นภายในอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2848592391896510