การประชุมผู้บริหาร สศก.

      วันที่ 3 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมผู้บริหาร สศก. ส่วนกลาง และประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2657377781017973