การสัมมนาทางรอดเกษตรไทย ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

       วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาทางรอดเกษตรไทย ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2377914068964347