สศก. สมทบทุนมูลนิธิ รพ. สมเด็จพระยุพราช จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร จากนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ในโครงการ 4 ทศวรรษ สศก. รวมใจ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 200,000 บาท 
 
           หลังจากนั้น เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ด้วย 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2233109516778137