สศก. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ประจำปี 2562 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2211412215614534