การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และติดตามความคืบหน้ามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ รวมถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตลอดจนพิจารณาแนวทางมาตรการดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/