ลธก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่กับนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดประชุมหารือข้อมูลปาล์มน้ำมันกับกระทรวงพาณิชย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae8/