ลธก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 และคณะเจ้าที่ ต้อนรับและติดตามการลงพื้นด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae8/