ลธก.สศก. ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า

วันที่ 4 เมษายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์เกษตรสนามเป้า ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในประเด็น 40 ปี สศก. กับการพัฒนาภาคเกษตร และสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2149398165149273