พิธีการทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีการทางศาสนา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สักการะศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2137456033010153