การอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ฟาร์มดี

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์มดี" โดยมี นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ขั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ โดยได้มีการบรรยายถึงแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้วางแผนฟาร์มให้แก่เกษตรกร รวมถึงขั้นตอนและวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มดี ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2136262729796150