การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่1/2562

การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่1/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่1/2562 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2118692264886530