สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของ รมว.กษ.

สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของ รมว.กษ. วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrence) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 และที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2106096266146130