ลธก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามนายกฯเป็นสักขีให้ที่ทำกินในผืนที่ป่าภาคเหนือ

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเพื่อพบปะประชาชน ณ หมู่บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนใ้ห้แก่ประธานป่าชุมชน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ กิจกรรมพัฒนาของหมู่บ้าน จากนั้นเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1944317018995193