เลขาธิการ สศก.แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี นายสุรจิตต์ อินทรชิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1893344044088021