ลธก. สศก.ร่วมงาน Dinner Talk การปรับตัวภาคการเกษตรฯ

ลธก. สศก.ร่วมงาน Dinner Talk การปรับตัวภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 27 กันยายน 2561 ดร.วิระโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน Dinner Talk ในหัวข้อ การปรับตัวภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ภาคเกษตรจะปรับตัวอย่างร์เพื่อนำไทยสู่ยุค 4.0 และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีเครือข่ายสมาคมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1887449628010796