ลธก.สศก. ร่วมประชุมแนวทางหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรตามประชารัฐ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือแนวทางการหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และผู้บริหารของภาคเอกชน ได้ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัทไทยบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1877394159016343