สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 18 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะ นายกรัฐมนตรีพบประชาชน ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (1.ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย 2.ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่ง ลำน้ำแควน้อย) และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่) พร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการ ป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหนังสือคู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ราษฏร 434 ราย (มอบให้แก่ผู้แทนประชาชน 3 ราย จาก 3 ตำบล)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1876354885786937