ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 17 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” และผลิตภัณฑ์ของดีเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งพบผู้แทนเครือข่ายชุมชนเขาค้อ เพื่อสนทนาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาค้ออย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ต.แคนป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1875376319218127