การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 134 - 135 อาคารกระทรวงเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1816573558431737