ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1809900245765735