ร่วมหารือการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุมชูประกอบ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1806745306081229