นายกรัฐมนตรีเยี่ยมตลาดริมน้ำปากน้ำโพเมืองสี่แคว จ.นครสวรรค์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมตลาดริมน้ำปากน้ำโพเมืองสี่แคว อ.เมือง จ.นครสวรรค์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1733320443423716