ลธก. สศก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวพิจิตร

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวพิจิตร ณ บึงสีไฟ ต.ในเมือง จ.พิจิตร เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1732776640144763