การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 20-1/2561 ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
-- -- -- -- --