การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาข้อมูลการประเมินตนเองการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=545820126144452&ref=page_internal