ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม

      วันที่ 17 กันยายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) และนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมศึกษาดูงานและประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด โดยรับฟังปัญหาความเดือนร้อนจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ผู้รวบรวมมะพร้าว (ล้ง) และผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวในพื้นที่ ณ ล้งโชคชาตรี ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ผู้รวบรวมมะพร้าว (ล้ง) และผู้ประกอบการ แปรรูปมะพร้าวในพื้นที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลยายแพง หมู่ที่ 2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมหารือ "แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าวทั้งระบบ" โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2425564550865965