เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 271 MOU ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย