เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 224 กองทุน FTA เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร