เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 208 การแถลงข่าวในโอกาสครบรอบ 40 ปี สศก.